Home / Over Agmi / MVO

MVO

Agmi Traffic & Lighting besteedt veel aandacht aan milieu, mens en maatschappij. Deze onderwerpen zijn een vast onderdeel van ons MVO-beleid en vallen onder onze kernwaarden: Trots, Samen, Plezier en Veilig.

Guy Zwart CEO Agmi Traffic & Lighting: People, planet en profit zijn onderdeel van de weg die wij bewandelen om op een goede, leuke en winstgevende manier zaken te doen!

Vanuit het 3P-concept (People, Planet, Profit) geven we sturing aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er wordt gekeken naar de balans tussen een aantal essentiële randvoorwaarden voor de bestaanscontinuïteit. Naast het ontwikkelen en produceren van duurzame producten zetten we tevens in op het delen van kennis. Wij nemen actief deel aan evenementen en bijeenkomsten en zijn sinds januari 2013 partner van MVO Nederland.

MVO Nederland

Sinds januari 2013 zijn wij Partner van MVO Nederland. Met het aangaan van het partnerschap met MVO Nederland hebben wij het partnermanifest van MVO Nederland ondertekend. Hiermee verklaren wij de beschreven visie op MVO te hanteren als uitgangspunt voor alle bedrijfsbeslissingen en onderschrijven wij de door MVO Nederland genoemde uitgangspunten.

Bekijk ook de pagina’s CO2 prestatieladder en Cradle to Cradle. Deze zijn een waardevolle toevoeging op ons MVO-beleid.

CO₂ Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. In aanloop naar de CO2 prestatieladder niveau 5 is onze CO2 footprint verificatie goedgekeurd door SGS Intron. Bij het opstellen van de CO2 footprint zijn de richtlijnen van SKAO, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, gevolgd. In de footprint is gekeken naar onze CO2 uitstoot die met name voorkomt uit het verbruik van aardgas, elektriciteit en brandstoffen voor bedrijfswagens. Nadat duidelijk in kaart is gebracht waar we verbruik kunnen verminderen, zijn concrete maatregelen getroffen. Wij zien het dan ook als taak en plicht te streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting door de energiestromen te registreren, te beheersen en waar mogelijk te minderen.

Cradle to Cradle

De Cradle to Cradle-productcertificering helpt ondernemers om hun producten intelligenter te ontwerpen. Met als doel een verbeterde productkwaliteit, het reduceren van milieu- en veiligheidskosten in de productketen en een goede aansluiting van de producten binnen de circulaire economie.

Ons aluminium VICA portaal draagt het Cradle to Cradle-Bronze certificaat. Dit betekent dat het portaal zo is ontworpen dat alle afzonderlijke materialen volledig kunnen worden hergebruikt. Op dit moment zijn we volop bezig met de certificering van al onze ALISA en overige producten.

Recycleplan

We beschikken over een uitgebreid recycleplan als onderdeel van Scope 3 CO2 emissie. Gescheiden afval laten we door gecertificeerde bedrijven afvoeren en verwerken. Daarnaast worden verkeers- en straatnaamborden, verkeersbordpalen en beugels door ons retour genomen en vervolgens aangeboden aan gecertificeerde bedrijven voor het afvoeren en verwerken.