Home / Over Agmi / MVO / CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

In 2012 zijn we verder gegaan met ons MVO beleid en is, in aanloop naar de CO₂ Prestatieladder, de CO₂ Footprint verificatie goedgekeurd door SGS Intron. Deze footprint liet duidelijk zien waar we verbruik kon verminderen.  Bij het opstellen van de CO₂ Footprint zijn de richtlijnen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) gevolgd. In de footprint is gekeken naar onze CO₂ uitstoot, die met name voortkomt uit het verbruik van aardgas, elektriciteit en brandstoffen voor bedrijfswagens.

De CO₂ Footprint vormde een goede basis voor het formuleren van de verbeterpunten voor het Energie Management Programma 2012-2015. Met het behalen van het CO₂ prestatieladder niveau 5 certificaat laten we zien dat we deze verbeterpunten ook daadwerkelijk uitvoeren. Dus niet alleen woorden, maar ook daden! Vermindering van de CO₂-uitstoot is één van de belangrijkste doelstellingen van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid.

Anne-Marie Rakhorst Directeur Search: “Tijdens het adviestraject met Agmi Traffic & Lighting (CO₂ prestatieladder) merkten we dat ze op veel punten verduurzamen in hun organisatie. Het is vooral leuk om te zien dat zij duurzaamheid ook echt integreren in hun producten en nieuwe ontwikkelingen zoals de aluminium wegportalen en LED  verlichting. Op deze manier creëren ze ook echt duurzame impact voor hun klanten. Dit sluit goed aan op de visie van Search; onze positieve footprint verdubbelen en onze negatieve footprint halveren”.

Middels onderstaande documenten informeren we u graag over onze ambitie ten aanzien van CO₂ reductie:

Download hier onze CO2 footprint 2011 (4A1)
Download hier onze CO2 footprint 2012 (4A1)
Download hier onze CO2 footprint 1e half jaar 2013 (4A1)
Download hier onze CO2 footprint 2013 (4A1)
Download hier onze CO2 footprint 1e half jaar 2014 (4A1)
Download hier onze CO2 footprint 2014 (4A1)
Download hier onze C02 footprint 1e half jaar 2015 (4A1)

Download hier onze CO2 footprint 2015 (4A1)
Download hier onze C02 footprint CO2 1e halfjaar 2016

Download hier ons Energiemanagementschema EMS (3B2)
Download hier ons Engergiemanagementsysteem (3B2)
Download hier ons Communicatieplan EMP (3C2)
Download hier ons Agmi Traffic kansenregister (3B2)
Download hier ons Agmi EMP 2016 (3B2)

Download hier onze scope 3 analyse (4A1)
Download hier onze CO2 LCA Verkeersbord B06 (4A1)
Download hier onze scope 3 analyse overzicht 2016 (4A1)

Download hier onze CO2 beleidsverklaring (2C1)
Download hier ons CO2–trede5 certificaat
Download hier onze Directiebeoordeling 2015 en 1e helft 2016

CO2 prestatieladder

De CO₂ Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂ Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO₂ Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Bij de ontwikkeling van de CO₂ Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:
• maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
• minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.
De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

Ultimate Sign: De nieuwe standaard welke voldoet aan Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid. Lees hier het persbericht.