Home / Over Agmi / Visie en missie

Visie en missie

Visie
De markt voor onze producten stabiliseert en de afnemers zijn in beweging. Agmi Traffic & Lighting combineert een product- en een projectorganisatie. In de projectorganisatie speelt risicomanagement een belangrijke rol, in de productorganisatie efficiency. We leren continue, werken steeds efficiënter en zijn maatschappelijk betrokken. Agmi Traffic & Lighting, met haar partners en medewerkers vormen een keten. Iedereen in de keten is de belangrijkste schakel.

Missie
Agmi Traffic & Lighting produceert bewegwijzering, bebording, portalen, tunnelverlichtings- en tunnelveiligheidssystemen voor de nationale en internationale markt. Agmi Traffic & Lighting werkt inventief met bewezen technologieën.