Home / Producten / Bebording / Attentieborden

Attentieborden

Schoolzones

Het gekleurde wegmeubiliar van Agmi voor schoolzones maakt de omgeving meteen herkenbaar. Door de hoge attentiewaarde van het meubilair zijn verkeersdeelnemers alerter op overstekende kinderen. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid omdat voetgangers een kwetsbare groep zijn in het verkeer. Daarnaast zijn kinderen nog bezig om vaardigheden te ontwikkelen, zowel lichamelijk (groeien) als geestelijk (leren), waarmee ze uiteindelijk op een verantwoorde wijze zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Het Agmi schoolzone wegmeubilair is opgebouwd uit hoogwaardig aluminium met een duurzame retroreflecterende folie in officiële verkeersbord kleuren. De retroreflecterende folie is speciaal ontwikkeld voor objecten die extra aandacht nodig hebben in het verkeer en heeft een lange levensduur van minimaal 12 jaar.

Productblad schoolzone meubilair

Lichtbakken voor oversteekvoorzieningen

In het kader van Duurzaam Veilig Verkeer worden in verschillende vekeerssituaties oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers aangelegd. Agmi heeft verschillende oversteekvoorzieningen
standaard in het assortiment, zoals de VOP (Voetganger Oversteek Plaats) en de AVOP (Automatische Voetganger Oversteek Plaats). Deze oversteekvoorzieningen moeten duidelijk zichtbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer. Dit wordt bereikt door het aanbrengen van interne verlichting, knipperende LED-dots in de hoeken, fluorescerende klasse III folie aan de voorzijde en aanstralers voor de oversteekplaats aan de onderzijde van de VOP of AVOP.

Het is mogelijk om lichtbakken speciaal voor een specifieke situatie te ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is waarbij in één lichtbak een combinatie gemaakt is van een attentie op twee voetgangersoversteekplaatsen én een voorrangswaarschuwing voor kruisende fietsers.

Opties
• Interne verlichting (conventioneel of LED)
• Extreme afmetingen mogelijk
• Enkel- of dubbelzijdige uitvoering
• Mogelijkheid van extra aanstraler ten behoeve van de oversteekplaats, zowel intern als extern

Dynamische snelheids beperkers

Dynamische snelheidsbeperkers geven de automobilisten informatie over de snelheid op een specifiek moment. Agmi produceert verschillende soorten dynamische snelheidsbeperkers, denk hierbij aan:
• U rijdt te snel kasten
• Multifunctioneel display
• RadarCLASS (weggebruik meters)