Home / Producten / Bebording / Portaalborden

Portaalborden

Er zijn drie soorten portaalborden: kombordportalen, zoneportalen en rotondeportalen. Onderstaand een overzicht van de verschillende soorten portaalborden.

Kombordportalen

Wanneer een weggebruiker de bebouwde kom binnen rijdt moet de noodzaak van de aanpassing in het snelheidsgedrag meteen zichtbaar worden. Het verschil in de wegsituatie voor en na het kombord moet duidelijk zijn. Binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 50km/h, daarom wordt het kombord niet altijd gecombineerd met een bord dat de maximumsnelheid aangeeft.

Zoneportalen

Om de verkeersveiligheid te borgen kunnen er zones binnen- of buiten de bebouwde kom worden aangelegd. Aan het begin en bij het einde van een zone worden zoneportalen geplaatst. Op deze zoneportalen wordt de maximumsnelheid of einde zone aangegeven.

Rotondeportalen

Bij een rotonde moet altijd een RVV model D01 geplaatst worden. Dit bord geeft de verplichte rijrichting aan. Om een duidelijk situatie te creëren op een rotonde kan Agmi twee verschillende rotondeportalen leveren.