Home / Producten / Tunnel safety

Tunnel safety

Tunnels moeten voldoen aan strenge voorwaarden en eisen. Dit is belangrijk omdat er veel verschillende vakgebieden betrokken zijn bij een tunnelconstructie. Deze moeten nauwkeurig op elkaar afgestemd worden in de (pre) designfase, de productiefase en tijdens het tunnelbeheer en -onderhoud.
Agmi heeft verschillende producten in haar assortiment die volgens de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) 1.2 aanwezig moeten zijn in een tunnel om de veiligheid (tunnel safety) te waarborgen. Op de subpagina’s van de categorie ‘tunnel safety’ kunt u meer informatie over de producten vinden.

Accentverlichting

Contourverlichting

Noodarmaturen

Hulppostarmaturen

Nalichtende borden

Dynamische vluchtweg armaturen

CombiModules