AGMI - Retour - Systeem (ARS)

Woensdag 07 November 2018

De Rijksoverheid is gestart met het programma “Nederland circulair in 2050”. Belangrijk onderdeel daarvan is het grondstoffenakkoord met maatschappelijke partners. AGMI is één van de maatschappelijke partners die met het aanbod van Cradle-to-Cradle bewegwijzering, bebording en portalen, streeft naar een circulaire economie. En daar blijft het niet bij. Naast de Cradle-to-Cradle gecertificeerde producten, zet AGMI zich in om gebruikte aluminium producten bij klanten op te halen en deze vervolgens weer in de keten van recycling te brengen. Het AGMI-Retour-Systeem (ARS).

Hoe gaat het ARS te werk?

Opdrachtgevers krijgen een eigen container, waar alle oude aluminium borden kunnen worden achtergelaten. We halen de container op, nadat u gemeld heeft dat deze “vol” is en zorgen met behulp van gespecialiseerde vewerkingsbedrijven dat het restproduct opnieuw kan worden gebruikt. U ontvangt een vergoeding per kg ingeleverd aluminium van ons. Dit zorgt voor een hoge restwaarde van onze producten. Aluminium afval bestaat dus niet.

Hieronder zijn de voorwaarden van het ARS opgesomd:

  • Het aluminium in de container mag NIET oversteken en hoger dan de rand beladen worden;
  • Er mag alleen aluminium in de retourbak. Indien we andere materialen aantreffen, wordt er EUR 40,- in rekening gebracht voor het uitsorteren;
  • Indien we puin, zand of gevaarlijk afval in de bak constateren, wordt de overeenkomst per direct opgezegd. Kosten voor verdere verwerkingen worden direct doorberekend aan de opdrachtgever;
  • Aan het einde van de overeenkomst wordt er EUR 50,- in rekening gebracht voor de ophaal- en reinigingskosten;
  • Indien een retourbak meer dan 12 maanden niet is opgehaald of dermate beschadigd is zodat deze niet (meer) in het retourproces kan worden opgenomen, wordt er EUR 400,- in rekening gebracht;
  • AGMI verklaart dat het opgehaalde materiaal deugdelijk wordt verwerkt;
  • Op deze overeenkomst zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Interesse in ons AGMI-Retour-Systeem (ARS) of wilt u graag meer informatie? Stuur een e-mail naar info@agmi.nl