Certificaat ISO 14001

Woensdag 14 Maart 2018

In 2017 hebben we veel mooie stappen gemaakt richting een duurzame toekomst: een uitbreiding van ons Cradle to Cradle bewegwijzeringsassortiment en het behouden van het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. Zo hebben we de afgelopen twee jaar 16% CO2 reductie gerealiseerd (93.400 kWh bespaart). Hier kan een gemiddeld gezin ruim 15 jaar mee vooruit.

Ook in 2018 bouwen we aan een duurzame toekomst waarin we aantonen dat we bewust en verantwoordelijk met het milieu omgaan. Dit doen we door de gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en een milieumanagementsysteem op te zetten. Ons doel is om in juni dit jaar te voldoen aan dit certificaat.