Slide 1

CO2 prestatieladder niveau 5

Woensdag 14 Juni 2017

De CO₂ Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂ Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO₂ Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

CO2 prestatieladder niveau 5

In aanloop naar de CO₂ Prestatieladder niveau 5 is onze CO₂ Footprint verificatie goedgekeurd door SGS Intron. Bij het opstellen van de CO₂ Footprint zijn de richtlijnen van SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, gevolgd. In de footprint is gekeken naar onze CO₂ uitstoot, die met name voorkomt uit het verbruik van aardgas, brandstoffen voor bedrijfswagens en transportleveranciers en goederen. Nadat duidelijk in kaart is gebracht waar we verbruik kunnen verminderen, zijn concrete maatregelen getroffen. Wij zien het dan ook als taak en plicht te streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting door de energiestromen te registreren, te beheersen en waar mogelijk te minderen.

We beschikken over een uitgebreid recycleplan als onderdeel van Scope 3 CO₂ emissie. Gescheiden afval laten we door gecertificeerde bedrijven afvoeren en verwerken. Daarnaast worden verkeers- en straatnaamborden, verkeersbordpalen en beugels ook door ons retour genomen en vervolgens aangeboden aan gecertificeerde bedrijven voor het afvoeren en verwerken.

Met het behaalde niveau 5 tonen we dus aan continu bezig te zijn met CO2 bewust handelen in onze bedrijfsvoering door energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Anne-Marie Rakhorst Directeur Search: “Tijdens het adviestraject met AGMI Traffic & Lighting (CO₂ prestatieladder) merkten we dat ze op veel punten verduurzamen in hun organisatie. Het is vooral leuk om te zien dat zij duurzaamheid ook echt integreren in hun producten en nieuwe ontwikkelingen zoals de aluminium wegportalen en LED  verlichting. Op deze manier creëren ze ook echt duurzame impact voor hun klanten. Dit sluit goed aan op de visie van Search; onze positieve footprint verdubbelen en onze negatieve footprint halveren”.

Lees hier waarom onze opdrachtgevers mogen verwachten dat al onze producten én diensten aan hoge eisen met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid voldoen.