CO2 Reductie AGMI Traffic & Lighting

Maandag 11 April 2016

Onze nieuwe CO2 footprint over het jaar 2015 is weer in beeld gebracht! AGMI Traffic & Lighting ziet het als haar taak en plicht te streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting door de energie stromen (elektriciteits-, gas- en brandstofverbruik en afval) te registreren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Klik hier voor meer informatie over CO2 reductie bij AGMI.