Slide 1

Veilige, duurzame en toekomstbestendige bewegwijzering

Donderdag 21 September 2017

EEN STUK WEGWIJZER is een initiatief van AGMI Traffic & Lighting. Het is een online kennisplatform om samen met belanghebbende partners optimale veiligheid, duurzaamheid, normering en handhaving van bewegwijzering in Nederland te verbeteren. Daarnaast is het platform een middel om de lang opgebouwde kennis te borgen.

De bewegwijzering in Nederland ziet er prachtig uit. Volgens sommigen is het zelfs de beste in Europa. Toch moeten we met elkaar opletten dat we niet in de zogenaamde val “de wet van de remmende voorsprong” vallen. We komen uit een serieuze economische crisis die ervoor zorgde dat overheden en marktpartijen moesten reorganiseren. Hierdoor ging veel kennis verloren. Ook waren budgetten beperkt, waardoor onderhoud aan bewegwijzering nauwelijks heeft plaatsgevonden. Mogelijk achterstallig onderhoud en maatschappelijke trends zoals verduurzaming (herbruikbare materialen, LED producten en SMART technology) maken dat wij niet op ons gerealiseerde succes kunnen blijven leunen.

Guy Zwart, CEO AGMI Traffic & Lighting: ‘’Het is ons opgevallen dat door de aandacht op mobiliteit in zijn algemeen en bewegwijzering in het bijzonder, veel partijen meepraten zonder bekend te zijn met de geldende wet- en regelgeving en technologische trends op het gebied van bewegwijzering. De enige effectieve manier om overheden en het bedrijfsleven weer op hetzelfde kennisniveau te krijgen, is het delen van kennis en ervaringen.Het is niet meer van deze tijd dat partijen een monopolie positie bezitten op het gebied van kennis. Daarom heeft AGMI Traffic & Lighting het initiatief genomen om het online kennisplatform ‘Een stuk wegwijzer’ te starten. We hopen hiermee een beweging op gang te brengen die wat ons betreft in een later stadium door brancheverenigingen of andere partijen overgenomen mag worden.’’