Slide 1

Algemene Leverings- en verkoopvoorwaarden AGMI Traffic & Lighting

 

Download hier

 

Garantievoorwaarden VNVF

Over de op verkeersborden toegepaste retroreflecterende folies bestaat in de dagelijkse praktijk nog wel eens onduidelijkheid ten aanzien van de levensduur en de houdbaarheid van reflectiewaarden.
Onderstaand de garantievoorwaarden die AGMI en de andere producenten die lid zijn van de VNVF hanteren.

 

VNVF garantievoorwaarden retro-reflecterende verkeersborden

De leden van de branchevereniging geven t.a.v. verkeersborden onderstaande garantie op de reflectiewaarde van de retro-reflecterende folie:

  • Klasse II: 10 jaar aflopend.
  • Klasse III: 12 jaar aflopend.

 

 

Deze garantie is gebaseerd op de verwachte technische levensduur en voorwaarden zoals deze zijn gesteld door de diverse folieleveranciers en gelden voor het complete systeem van retro-reflecterend materiaal en de daaraan toegevoegde inkten en overlay films.
Bij retro-reflectie wordt aangenomen dat verkeersborden aan de minimale Nederlandse normeisen voldoen, wanneer er geen verslechtering in de folie optreedt als gevolg van natuurlijke oorzaken waardoor het verkeersbord niet meer aan deze normeisen voldoet. Een en ander bij verkeersborden bezien vanuit een rijdend voertuig, onder normale omstandigheden en bij andere borden vanaf een normale lees- of observatieafstand.

 

  • Wij behouden ons het recht voor, indien een bord qua retro-reflectie na meting door opdrachtgever niet meer voldoet, het bord nogmaals door een derde partij te laten meten.

  • Het dient te allen tijde aantoonbaar te zijn dat de betreffende verkeersborden daadwerkelijk door fabrikant zijn geleverd en wanneer deze levering heeft plaatsgevonden.

  • Borden die vallen onder deze voorwaarden en die niet meer voldoen aan de normeisen worden als schrot door de fabrikant retourgenomen.

  • Verkeersborden worden vergoed. Overige kosten zoals kosten voor plaatsing, handling e.d. worden per claim afzonderlijk beoordeeld.

  • Na inventarisatie van een claim zal een overzichtsdocument voor akkoord worden opgesteld. Na ondertekening van dit document zal tot vergoeding worden overgegaan.

  • Aflopende garantie wil zeggen dat bijvoorbeeld een klasse II verkeersbord gedurende 10 jaar elk jaar 1/10 deel minder waard wordt.