Slide 1

Shared Service Center

De bewegwijzering in Nederland ziet er prachtig uit. Volgens sommigen is het zelfs de beste in Europa. Toch moeten we met elkaar opletten dat we niet in de zogenaamde - wet van de remmende voorsprong - trappen.

Door de economische crisis in de afgelopen jaren, is er veel bewegwijzeringskennis verloren gegaan bij wegbeheerders en lokale overheden, terwijl maatschappelijke trends zoals verduurzaming en verstedelijking, technologische ontwikkeling en wettelijke trends, elkaar in hoog tempo opvolgen. Het is in dit kader zeer goed geweest dat de overheid een belangrijke wettelijke- en niet wettelijke taak bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) heeft weggelegd. Kort samengevat, heeft de NBd als wettelijke taak het op- en vaststellen van bewegwijzeringsplannen en de "as-build situatie" door middel een opleverdossiers vast te leggen in een register.

Compleet logisch, omdat we zodoende de samenhang, de uniformiteit en de continuïteit van de bewegwijzering op ons gehele wegennet (autowegen en fietswegen) op het reeds zeer hoge niveau borgen.

AGMI Shared Service Center

Onder de niet wettelijke taken van de NBd vallen de planvorming voor andere vormen van bewegwijzering (voetgangers- en toeristische bewegwijzering) en de inkoop, plaatsing, beheer en onderhoud namens de wegbeheerders van de utilitaire bewegwijzering.

Voor deze dienstverlening kunt u echter ook terecht bij het AGMI Shared Service Center (ASSC). AGMI Traffic & Lighting stelt hun ASSC ter beschikking aan aannemers en/of wegbeheerders.

Het ASSC heeft een coördinerende functie door de benodigde diensten en de producten voor het plaatsen en onderhouden van bewegwijzering op een efficiënte, effectieve en economisch zeer gunstige manier bij elkaar te brengen én dit alles volgens de opleverinstructies van de NBd.

Welke diensten kan het ASSC bieden:

Informatie vergaren

 • inventariseren (wat staat er allemaal)
 • inspecteren (praktijk vs. systeem + kwaliteit)
 • planvorming van bewegwijzering (voetgangers- en toeristische bewegwijzering)
 • beheren van data m.b.v. beheersysteem
 • coördinatie namens de wegbeheerder met de NBd

Onderhouden

 • schoonmaken/wassen
 • conserveren (reinigen en schilderen masten)
 • rechtzetten masten/vlaggen
 • storingsmanagement (bijvoorbeeld LWW's)
 • reparatie (bijvoorbeeld LWW's)

Projecten

 • plaatsen, vervangen, verplaatsen en verwijderen (niet op autosnelwegen)
 • bewegwijzering, bebording, PVS-systemen

Download hier de brochure met meer informatie over ons Shared Service Center. Wilt u graag nog meer weten? Stuur een mail naar info@agmi.nl en we helpen u graag verder. 

Brochure Shared Service Center