Slide 1

Visie & Missie

 

Visie:

AGMI Traffic & Lighting produceert duurzame producten met bewezen technologieën waarbij C2C en circulariteit hoog in het vaandel staan.

Bedrijfsfilosofie:

Met onze toonaangevende en inventieve product- en projectorganisatie ondersteunen wij onze klanten effectief bij de veranderende maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken.

People:                  Duurzame relaties, met medewerkers, klanten en leverancier.

Planet:                  Efficiënt gebruik van energie, water en grondstoffen in de hele keten. Van bron tot eindgebruiker en terug.

Profit:                    Aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid voor de continuïteit van onze onderneming. Een win-win situatie creëren voor de hele keten.

 

 

Missie:

AGMI Traffic & Lighting produceert op een duurzame manier bewegwijzering, draagconstructies, bebording, elektro- en tunnelveiligheidsproducten voor de nationale en internationale markt. AGMI Traffic & Lighting past alleen bewezen technologieën in haar producten en productieprocessen toe.

 

Download hier onze corporate brochure