Slide 2

Visie & Missie

Visie

AGMI Traffic & Lighting combineert een product- en een projectorganisatie. In de projectorganisatie speelt risicomanagement een belangrijke rol, in de productorganisatie efficiency. We leren continue, werken steeds efficiënter en zijn maatschappelijk betrokken. AGMI Traffic & Lighting, met haar partners en medewerkers vormen een keten. Iedereen in de keten is de belangrijkste schakel.

Missie

AGMI Traffic & Lighting produceert bewegwijzering, bebording, portalen, tunnelverlichtings- en tunnelveiligheidssystemen voor de nationale en internationale markt. AGMI Traffic & Lighting werkt inventief met bewezen technologieën.