Slide 1

Duurzaamheid

Wij besteden veel aandacht aan milieu, mens en maatschappij. Deze onderwerpen zijn een vast onderdeel van ons MVO-beleid en vallen onder onze kernwaarden: Trots, Samen, Plezier en Veilig.

Vanuit het 3P-concept (People, Planet, Profit) geven we sturing aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er wordt gekeken naar de balans tussen een aantal essentiële randvoorwaarden voor de bestaanscontinuïteit. Naast het ontwikkelen en produceren van duurzame producten zetten we tevens in op het delen van kennis. Wij nemen actief deel aan evenementen en bijeenkomsten en zijn sinds januari 2013 partner van MVO Nederland. Met het aangaan van dit partnerschap verklaren wij de beschreven visie van MVO te hanteren als uitgangspunt voor al onze bedrijfsbeslissingen en onderschrijven wij de door MVO Nederland genoemde uitgangspunten.

People, planet en profit zijn onderdeel van de weg die wij bewandelen om op een goede, leuke en winstgevende manier zaken te doen!

Guy Zwart CEO AGMI Traffic & Lighting