Slide 1

Certificaten

Waarom certificeren?

Onze opdrachtgevers mogen verwachten dat al onze producten én diensten aan hoge eisen met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid voldoen. Door middel van certificering en normering borgen wij niet alleen onze werkwijze, maar tonen wij ook aan dat onze producten en diensten aan deze eisen voldoen. Dit geeft onze opdrachtgevers zekerheid waardoor ze er op kunnen vertrouwen dat hun opdracht in de beste handen is.

NEN-EN-ISO 9001

We optimaliseren onze processen continu waarbij we ons kwaliteitsmanagement structureel verbeteren.

Bekijk certificaat

Naar de website

NEN-EN 1090-1

Lascertificering voor de borging van processen en kwaliteit van onze aluminium draagconstructies.

Bekijk certificaat

 

CE

Onze producten voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.

Bekijk certificaat

Naar de website

Eurocodes

Het ontwerp en de berekening van onze aluminiumconstructies en fundaties zijn getoets op constructieve veiligheid.

Cradle to Cradle

Onze bewegwijzering, draagconstructies en tunnelverlichting worden zo geproduceerd dat de materialen na het gebruik in het ene product, zonder kwaliteitsverlies kunnen worden ingezet als grondstof voor een volgend product.

Bekijk certificaat

Naar de website

CO2 Prestatieladder

Met het behaalde niveau 5 tonen we aan continu bezig te zijn met CO2 bewust handelen in onze bedrijfsvoering door energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Bekijk certificaat

Naar de website

MVO

People, planet en profit zijn onderdeel van de weg die wij bewandelen om op een goede, leuke en winstgevende manier zaken te doen!

Naar de website

VCA**

Met het VCA** certificaat tonen we aan als hoofdaannemer het risico op het gebied van veiligheid en gezondheid voor uitvoerende mensen goed in kaart te brengen, te beheersen en structureel te bewaken.


Bekijk certificaat

Naar de website

ISO 14001:2015 

Met het ISO 14001 certificaat tonen we aan de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Bekijk het certificaat

Naar de website