Slide 6

Elektroproducten

Projectmanagement

Voor een optimale verkeersveiligheid en een zo groot mogelijk verkeersgemak is het belangrijk om weggebruikers in elke situatie te voorzien van belangrijke informatie. De verkeersinformatiesystemen van AGMI voorzien in deze behoefte. Samen met een verkeersdeskundige beoordeelt een van onze projectmanagers de huidige verkeerssituatie en adviseert u over de mogelijke oplossingen en toepassingen.

Vaak is hierbij de wens om het verkeersinformatiesysteem te koppelen aan een ander of al bestaand systeem. Denk hierbij aan het aantal beschikbare parkeerplekken in een parkeergarage welke door de parkverwijsdisplays getoond dienen te worden, een signaalgever welke een waarschuwingssignaal geeft wanneer overstekende fietsers het detectiesysteem passeren of een matrixkast welke melding geeft dat de stadsbrug openstaat voor scheepvaart en er beter een andere rijroute gevolgd kan worden.

Productie

De nieuwe verkeerssituatie wordt geschetst en de locaties worden op een stadsplattegrond ingetekend. Daarna werkt AGMI het bordenplan en de aansluitschema’s van het totale systeem uit. Alle benodigde productiematerialen worden geproduceerd en overige materialen worden ingekocht, waarna het eindproduct geassembleerd wordt.

Plaatsing

Voordat het verkeersinformatiesysteem wordt geplaatst, vindt er een locatieschouw plaats door de opdrachtgever, de installateur en AGMI. Door middel van piketpaaltjes worden de locaties van de verwijzing of het object bepaald. Met de ingetekende locaties en het uitgewerkte ontwerp, weet de installateur exact wat waar geplaatst en aangesloten dient te worden. Benodigde plaatsingsvergunningen en verkeersmaatregelen worden door AGMI of de installateur aangevraagd.

Oplevering

De oplevering van het verkeersinformatiesysteem omvat een systeemtest op locatie, waar indien nodig geschakeld wordt met andere systemen. Daarnaast wordt er een opleverdossier met foto’s per locatie gemaakt, waarop de werking te zien is of waarop te zien is dat de bordfiguratie klopt met de ontwerptekening.

 

 

Certificaten


Tijdens het productieproces toetsen wij hoe we aan de gestelde normen en eisen die aan het eindproduct verbonden zijn, kunnen voldoen. Bij een positieve beoordeling kunnen wij de benodigde componentgegevens, productbladen of certificaten hiervan aanleveren.