Slide 1

De nieuwe komborden herkenbaar door ISA

Donderdag 28 Oktober 2021

 

Binnen de Europese regelgeving is de definitie van ISA als volgt omschreven:

Intelligente snelheidsondersteuning (ISA):
Een systeem om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem specifieke en gepaste feedback te geven.
Bron: EU 2019/2144, art 3, lid 3

De EU stelt ISA verplicht voor nieuwe voertuigmodellen die op of na 6 juli 2022 op de markt komen en vanaf 7 juli 2024 voor alle nieuwe voertuigen, inclusief onderdelen. Conform deze regelgeving moet ISA eenvoudig uit te schakelen zijn.

ISA gebruikt een videocamera die snelheidsborden herkent om bestuurders op de hoogte te stellen van de huidige snelheidslimiet en automatisch de snelheid van het voertuig te beperken als dat nodig is. Om verantwoord op deze ontwikkeling voor te kunnen sorteren, is er een nieuw bebouwde kombord ontwikkeld. De auto kan dit herkennen met het juiste pictogram op de borden. Het herkenbare pictogram van de skyline van een denkbeeldig dorp wordt nu standaard voor een kombord gebruikt. Het is voor u en de auto direct duidelijk dat er 50 km/u gereden mag worden.

Op Europees niveau sluiten we hiermee direct aan op de reeds bestaande komborden in onze buurlanden. 

U kunt gemakkelijk de nieuwe komborden bestellen in onze web shop.agmi.nl of contact opnemen met een accountmanager.