VNVF onderzoekt duurzame toekomst verkeersborden

Donderdag 14 Maart 2019

Bron: www.vnvf.nl

Beleid op duurzaamheid en circulaire economie leiden steeds vaker tot de vraag naar duurzame(re) producten en dus ook naar duurzamere verkeersborden. VNVF draagt graag pro-actief bij aan deze ontwikkeling. Daarom heeft de VNVF aan CE Delft opdracht gegeven een Verkeersborden-LCA-rekeningmethodiek te ontwikkelen, om de duurzaamheid van de verschillende opties objectief te kwalificeren.

Al in 2016 zette de VNVF een stap met het Ultimate SignTM; met een nieuwe productiewijze en grondstoffen werd het mogelijk verkeersborden duurzamer te maken. De tijd staat echter niet stil. Met name op het gebied van hergebruik en andere grondstoffen zijn veel ontwikkelingen.

Van cradle to grave

In de scope van de LCA benadering kiest VNVF voor een Life-cycle-analyse van cradle-to-grave. Op deze wijze nemen we alle factoren mee die van invloed zijn op de duurzaamheid van een verkeersbord. Inhoudelijk nemen we CO2 en andere broeikasgassen mee. Daarnaast kijken we naar (menselijke) toxiciteit, vers watergebruik en grondstoffen uitputting.

Resultaat

VNVF verwacht nog voor de zomer de eerste resultaten te publiceren. Na ontwikkeling van de rekenmethodiek berekenen we de duurzaamheid van de huidige standaardproducten, en de nieuwe producten, gebaseerd op C2C, bamboe, biocomposiet en andere materialen. Leveranciers die materiaal leveren, dat als drager voor verkeersborden geschikt is, nodigen we graag uit mee te doen aan het onderzoek. Vanzelfsprekend moeten deze producten wel voldoen aan de gestelde eisen in de NEN3381.

Meer informatie

Neem contact op met voorzitter VNVF: Gertjan Eg.