Motto borden Altena

Voor de Gemeente Altena heeft AGMI campagne bemogen leveren om het sluipverkeer in de dorpen langs de A27 tegen te gaan. 

Opleverdatum

14 Januari 2021

Opdrachtgever

Reach - Brand storytellers

 

Vraag vanuit de opdrachtgever

Voor de Gemeente Altena heeft AGMI campagne bemogen leveren om het sluipverkeer in de dorpen langs de A27 tegen te gaan. 

 

Waarom AGMI? 

De voorkeur voor aluminium bewegwijzering en de snelle levering.

Verloop project: 'Motto borden Altena

Door middel van deze campagneborden maken wij hen bewust van het feit dat zij overlast veroorzaken. Wij attenderen ze erop dat zij daarom beter op de A27 kunnen blijven. Ook vragen we hen zich netjes te gedragen in het verkeer en bovendien geen rotzooi achter te laten.

Geleverde producten

we 23 campagneborden mogen leveren en plaatsen.
De campagneborden zijn specifiek gericht op sluipers.

Bijzonderheden project

Door een zorgvuldige voorbereiding en doordachte keuzes maken is het project binnen de gestelde kaders opgeleverd. Een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en constante afstemming is door beide partijen als zeer prettig ervaren


Erik  Bosch
Erik Bosch Accountmanager