P+R Bewegwijzering en S-nummers Rotterdam

AGMI Traffic & Lighting is dé marktleider op het gebied van het produceren en leveren van inventieve en betrouwbare bewegwijzeringsproducten die in eigen beheer geproduceerd en ontwikkeld worden. Hierdoor is de klant altijd verzekerd van de nieuwste technologie welke aantoonbaar voldoet aan de gestelde normeringen. Daarnaast beschikt AGMI over een ervaren en kennisdragend dynamisch sales-, projectmanagement- en engineeringsteam om elk project succesvol te voltooien.

Opleverdatum

21 juli 2017

Opdrachtgever

Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam 

Vraag vanuit de opdrachtgever

Het ontwikkelen, produceren, leveren en installeren van nieuwe P+R bewegwijzering en S-nummering (Stadsroutes) in Rotterdam.

Waarom AGMI Traffic & Lighting? 

AGMI Traffic & Lighting is door gemeente Rotterdam gecontracteerd als hoofdaannemer voor het leveren van de statische bewegwijzeringspanelen en het daarin inbouwen van VVX-displays. 

Verloop project: ''P+R Bewegwijzering en S-nummers Rotterdam''

Stephen Jansen, Verkeersplanoloog gemeente Rotterdam; ''Het project is in goede onderlinge afstemming verlopen. Vanuit de gemeente Rotterdam zijn extra eisen gesteld aan de seriematige uniformiteit van de paneelontwerpen waarbij de constructie-technische aspecten ten dienste staan van de functioneel technische eisen waaraan de bewegwijzering dient te voldoen''. 

Geleverde producten

We hebben 45 portaalborden, 12 mastborden, 15 bermborden, 15 achtergrondschilden, 81 stroken folie's, 8 ruiters en 12 masten geleverd. Van de 45 portaalborden zijn er 11 uitgerust als servicebord inclusief digitale VVX-display. Van de 12 mastborden zijn er 10 uitgerust als servicebord inclusief digitale VVX-display waarvan 4 mastborden een dubbele digitale VVX-display hebben. 

Het project is in goede onderlinge afstemming verlopen. Wij zijn tevreden over het projectresultaat! 

Stephen Jansen, Verkeersplanoloog gemeente Rotterdam

Bijzonderheden project

Naast de gehele levering, vervanging, plaatsing en/of verwijdering van de statische bewegwijzering, zijn er in totaal 21 dynamische locaties met 25 digitale VVX displays geplaatst.

Door de gemeente Rotterdam zijn er 50 digitale VVX-displays afgenomen die door Solari in Italië geproduceerd zijn. In dit project zijn er voor de 21 P+R-locaties (Park-and-Ride) 25 digitale VVX-displays geïntegreerd in de portaal- en mastbebording. Op deze wijze wordt de weggebruiker op actuele wijze op de hoogte gebracht van hoeveelheid beschikbare parkeerplekken op de daarvoor bestemde P+R-locaties. 

SPIE Infra heeft zorggedragen voor een juiste communicatieve werking en integratie van de display’s, waarbij AGMI de VVX-displays achter de bebording gebouwd heeft en waarbij Heijmans de bebording op locatie aan een portaal of een mast bevestigd heeft. De overige werkzaamheden van SPIE Infra bestonden verder uit het leveren en plaatsen van de besturingskasten voor de VVX-displays, het in overleg met Stedin realiseren van de vergunningen en energievoorzieningen voor de voedingskasten en in samenwerking met de gemeente Rotterdam en MobiMaestro testen en opleveren van de displays.

Al met al een zeer omvangrijk project, waarbij er door diverse partijen nauw is samengewerkt binnen een projectkader dat vele facetten kende, met uiteindelijk een beoogd projectresultaat voor een tevreden opdrachtgever!